Special thanks - 29. Dny evropského filmu

Special thanks

Nové kino Digitální kino Cinepur
Free Cinema Penamo SupremeXP.net
Film Europe CinemArt Aerofilms
Khamoro Slovo 21 Klara Khine Distribution

Program

Informuji DEF29 Rádio1 Vysoká Škola Kreativní Komunikace